Verschillende soorten literatuur

Er bestaan veel verschillende stromingen binnen de literatuur (zowel in boeken als in strips). Waarschijnlijk zijn er zelfs meer stromingen dan je denkt! Veel scholen bieden zelfs literatuur studies aan, waar je vervolgens bijvoorbeeld stages kunt lopen bij kranten e.d.. In dit artikel zullen we een aantal van deze stromingen binnen de literatuur behandelen.

Realisme

Het realisme kenmerkt zich onder andere door hiƫrarchische verhoudingen en stereotypen.

Naturalisme

In het naturalisme staat de mens en zijn lot centraal. De mens is namelijk een product van erfelijkheid, opvoeding en zijn omgeving. Hij heeft daardoor dus weinig invloed op zijn eigen leven, zijn leven is bepaald door het lot.

Existentialisme

In deze stroming staat wederom de mens centraal. Deze stroming specificeert zich echter meer door het denken over zijn bestaan. De mens heeft een zekere keuzevrijheid maar is wel verplicht om in elke nieuwe situatie een keuze te maken. Hij en alleen hij draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn leven (dus niet een bovennatuurlijke macht zoals God). Ook zegt het existentialisme dat de mens in een verschrikkelijke en gruwelijke wereld leeft, maar zijn lot in eigen hand heeft. Let daarbij dus op het verschil met het naturalisme!

Modernisme

De personages die we terug zien in modernistische verhalen hebben allemaal te maken met moeilijke keuzes. Dit komt doordat oude religieuze en maatschappelijke normen en waarden zijn weggevallen. Daarnaast ontwikkelt de technologie zich waardoor de wereld onbegrijpelijk lijkt. Een vraag die centraal staat is of we de wereld wel kennen – of dat mogelijk is. Er wordt in deze stroming heel veel gedacht, en eigenlijk weinig gehandeld. Het gaat om het innerlijk leven van de personen in deze verhalen. In plaats van objectiviteit, gaat het om een subjectieve beleving van de wereld: een soort bewustheidsstroom. De wereld is chaotisch.

Add a Comment